A partir d’avui pots solicitar el vot per correu

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col.legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d'Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol.licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on es vol rebre la documentació. Aquesta sol.licitud s’ha de fer entre el 29 d’abril i el 12 de maig i és un tràmit gratuït.

Entre el 2 i el 15 de maig, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent, farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

Les paperetes de totes les candidatures presentades al teu municipi i un sobre de votació

* El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora
* Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar
* Un full d’instruccions

Aquesta documentació arribarà a l’adreçada indicada per correu certificat i el funcionari/a de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Un cop triada la papereta de vot, cal introduir-la en el sobre de votació i aquest en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment. La data màxima per fer aquest últim pas acaba el 18 de maig, inclós.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button