Aquí hi anava l’escola

Encara que es vulgui anomenar “Centre Cívic” a la construcció feta en el Parc de l’Aigua, es tracta només d’una “pista poliesportiva coberta” on es podran practicar esports, a cobert de les inclemències del temps.

No és l’única instal·lació esportiva del municipi doncs tant en les proximitats del Club Esportiu “El Roure”  (on es va fer recentment una pista esportiva a l’aire lliure amb una subvenció obtinguda durant el mandat 2003/2007) com a la urbanització de Les Clotes i la urbanització de Pinars del Badó, existeixen dues pistes més poliesportives.

En conseqüència resulta impropi dir que s’inaugura un “Centre Cívic” doncs no ho és, sense perjudici de que es pugui utilitzar puntualment per celebracions multitudinàries com ja s’havia fet abans amb la nau industrial de l’antiga serradora.

QUÈ ÉS UN CENTRE CÍVIC ?

És un espai confortable on pot raure una biblioteca municipal, un saló d’actes per conferències, teatre, concerts, cine etc.  Acostuma a comptar amb un saló on la gent es reuneix lliurement per xerrar i per intercanviar opinions i constitueix un lloc de trobada per a tothom, des de la gent gran als més joves i organitzar activitats.

El centre cívic  “natural”  del poble,  hagués hagut de ser l’edifici de la rectoria i tot amb una inversió molt més petita.  Malauradament ha quedat fora de l’abast municipal doncs va ser venuda a un particular.

PRIORITATS MUNICIPALS

Durant el mandat municipal 2003/2007, els Independents per SQS-PM van establir dues prioritats molt clares: l’educació i la salut.  Per això es va endegar  un projecte escolar després que l’escola romangués tancada des de feia 10 anys i també es va demanar i obtenir una important subvenció per fer un nou consultori mèdic.

Tot aquest projecte es va capgirar pel nou equip de govern.  S’abandona el projecte de construir l’escola en el Parc de l’Aigua i es decideix construir la pista poliesportiva en el solar que s’havia cedit al Departament d’Educació amb un futur centre cívic adjacent.  El pressupost conjunt és de 1.800.000€.

La pràctica totalitat de les subvencions obtingudes durant l’actual mandat s’han destinat a la construcció de la pista poliesportiva, el que ha repercutit en que no hi ha diners per res més, situació que es pot perllongar prou més enllà de l’actual mandat municipal.

Cal preguntar-se si, en els presents moments econòmics, resulta assenyat dedicar tots els recursos per inversions en una infraestructura no prioritària i no és cert que el cost per el poble sigui zero, doncs han quedat per fer moltes coses que haguessin repercutit directament en benefici de tots i fem especial referència al clavegueram.  Els Independents per SQS-PM varem començar un pla de millora del clavegueram des del Parc de l’Aigua fins a connectar amb la xarxa de clavegueram existent, i aquest projecte va quedar interromput, per no dir abandonat, a finals del 2007 sense cap motiu raonable ni explicació.  Com que afectava a la zona del Parc de l’Aigua, ignorem on s’abocaran ara les aigües residuals de la nova instal·lació de la pista poliesportiva.

ES DIU EL QUE CONVÉ,  QUAN CONVÉ  I  ON  CONVÉ, SENSE QUE LES CONTRADICCIONS TINGUIN CAP IMPORTÀNCIA

A les acaballes del mandat municipal 2003/2007 es va endegar una campanya sota el lema  “Salvem el Parc de l’Aigua”  al·legant la seguritat dels infants i que és una zona perillosa pel risc d’inundació.   Era el que convenia dir en aquell moment.

Ara convé desfer-se amb un reguitzell de lloances i satisfaccions per l’encert de construir, en el mateix lloc, la pista poliesportiva.   Això és ser de  “conveniència”.

Si tant perillós és l’indret, resulta clarament imprudent  invertir més de 800.000 € en un edifici que està a tocar de l’aigua i que segons va dir en un Ple un regidor de l’equip de govern, i en tenim proves, que aquesta pista poliesportiva s’utilitzaria “de uvas a peras”, però  ara, miraculosament,  ja no hi ha cap perill ni de caiguda d’un infant a l’aigua ni d’inundació, i en lloc d’edificar la pista poliesportiva tocant a la paret de pedra,  l’han posat perpendicular a la llera i fent paret a una possible riuada.  On és la veritat?

Ara que el Parc de l’Aigua ja no és ni inundable ni perillós, la instal·lació hagués estat molt més aprofitada amb l’escola al costat perquè s’hagués pogut utilitzar diàriament, en especial en circumstàncies climatològiques adverses.

CONCLUSIÓ

Millorar les infraestructures del poble és bo si es fa amb seny i guardant l’ordre de  prioritats necessari perquè la inversió reverteixi en benestar pel poble.

Independents per SQS-PM també volia fer una pista poliesportiva però en unes condicions de polivalència amb l’escola que, avui per avui, no s’han respectat.

Sabem que hi ha veus crítiques respecte la prioritat que els Independents per SQS-PM ha donat al projecte escolar.  Fins i tot hi ha hagut qui ha dit que, en atenció al cens de la població no feia falta cap escola.  No participem d’aquesta opinió. Cada dia hi ha més parelles joves que viuen tot l’any al poble.  Cada dia hi ha més infants que necessiten escolarització.  En aquests moments, entre la llar i l’escola es poden superar els 50 alumnes.

Som conscients que la llar i l’escola han representat una càrrega econòmica per l’ajuntament, però era necessari.

Si ens posem en termes de que el cens d’habitants del poble no dóna per una escola (cosa que els fets ho desmenteixen)  el mateix cens d’habitants tampoc hauria de donar per gastar-se més de 800.000 € en una pista poliesportiva, ni per mantenir un equip directiu de l’ajuntament (alcalde més 3 regidors més secretaria interventora) amb unes retribucions de més de 120.000 euros any.

Si tot ha de ser proporcionat i auster pel cens que tenim al poble, apliquem la proporcionalitat i l’austeritat a tot, no només a l’escola.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button