Ampliació de la protecció de l’espai natural del Moianès

Estem d'enorabona, el Govern va aprovat ahir el decret que modifica el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) del Moianès que passa de tenir 2.050,84 hectàrees protegides a 10.583,77. L’ampliació consisteix a incloure dins d’aquest espai els terrenys que contenen elements d’interès natural (vegetals, faunístics, hàbitats, patrimoni geològic) els termes municipals de Moià, Santa Maria d’Oló, l’Estany, Castellcir, Collsuspina, i Muntanyola. Fins ara, l’espai del Moianès estava format per quatre sectors no connectats entre si i amb l’ampliació millorarà la representació de determinats elements de la biodiversitat i del patrimoni geològic presents en l’àmbit natural del Moianès.

Multiplica per 5 la seva superfície actual protegida i uneix els 4 sectors existents, garantint-ne la connexió ecològica

Aquesta ampliació s’ha desenvolupat en el marc d’un conveni de col·laboració entre els municipis de Moià i l’Estany amb la Direcció General del Medi Natural, signat al 2007. Després dels primers estudis tècnics, es va detectar que els valors naturals d’interès anaven més enllà d’aquests municipis. L’octubre de 2008 tots els municipis implicats van poder conèixer el projecte i aportar-hi els seus comentaris i valoracions. El juny del 2009 es va presentar el projecte redefinit amb totes aquestes aportacions, de nou a tots els municipis implicats en la nova proposta.
Finalment, aquest febrer de 2010, el projecte de decret de modificació del PEIN es va sotmetre a informació pública durant el període d’un mes. Així mateix, durant el mateix període, es va obrir el tràmit d'audiència als ens locals en l'àmbit territorial. A banda de la col·laboració dels municipis de la zona, la proposta ha comptat també amb la col·laboració en l’àmbit tècnic de la Diputació de Barcelona.
La distribució de la superfície dels espais per municipi és la següent:
Municipi
PEIN (ha)
Ampliació (ha)
Total (ha)
Avinyó
9,18
9,18
Castellcir
144,47
705,180
849,65
Castellterçol
273,97
273,97
Collsuspina
816,70
816,70
L'Estany
155,73
668,11
8.23,84
Moià
1.131,09
4.156,74
5.287,83
Muntanyola
1096,44
1.096,44
Santa Maria d'Oló
336,4
1.089,75
1.426,15
Totals
2.050,84
8.532,93
10.583,77
El decret també modifica el nom de l’espai del Moianès que passa a ser espai del Moianès i la Riera de Muntanyola com a conseqüència de la inclusió en aquest espai de l’àmbit de Muntanyola, que no pertany a l’àmbit històric i geogràfic del Moianès.

Amb l’ampliació, millorarà la representació de determinats elements de la biodiversitat i del patrimoni

La flora i la vegetació d’aquest espai tenen l’interès de conservar alguns elements submediterranis força rars a la resta del territori català. La vegetació de l’espai és predominantment forestal, dominada per les pinedes de pi roig i pinassa i les rouredes seques de roure martinenc en procés de regeneració. Aquest paisatge forestal es completa amb un mosaic de camps de conreu i prats de pastura (sobretot petits camps de cereals de secà) de gran interès per a la diversitat biològica.
L’espai és una zona molt rica en densitat i diversitat de carnívors com la fagina, la guineu, la geneta i el gorja blanc. Entre els ocells d’aquest espai cal destacar les diverses àrees d’interès per a la cria de duc (Bubo bubo) i l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), així com d’una àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus).
També destaquen les espècies vinculades als ecosistemes fluvials com el cranc de riu (Austropotamobius pallipes) i la llúdriga (L. Lutra), així com diversos peixos autòctons com la bagra comuna (Leuciscus cephalus) o el barb cua-roig (Barbus haasi). Pel que fa als amfibis, cal mencionar la salamandra, el tòtil, la granota verda i la reineta, especialment presents en la zona humida de l’antic estany del municipi de l’Estany.
Amb aquesta ampliació també s’hi incorporen diversos espais d’interès geològic com el sistema càrstic en calcàries de les coves del Toll i de les Toixoneres o l’aflorament salí pròxim a Santa Maria d’Oló.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button