Aula o pati?

L’increment de la població escolar ha fet necessària  la instal·lació d’un tercer mòdul que ha estat col·locat dins de  l’actual  recinte. S’ha millorat l’espai de les aules i serveis auxiliars (menjador, etc) però s’ha reduït  a la meitat el pati de l’escola.

Cal recordar que l’any  2005 es va obrir l’escola amb cinc infants.  El  nombre actual d’alumnes a l’escola és de 37.  Més infants  i  menys pati.

L’Ajuntament hagués hagut d’estar amatent i eixamplar el recinte per millorar la cabuda d’aquest  pati. Ens preguntem,  per què no s’ha fet  quan hi ha espai suficient?. Si s’al·leguen raons econòmiques és evident que per l’actual equip de govern és prioritari col·locar unes innecessàries jardineres (on algú hi ha col·locat floretes) que no dotar i dignificar l’equipament escolar amb l’espai que necessita.

El poble creix  i l’educació és un servei essencial de la comunitat que no pot ésser marginat i menystingut. Independents per SQS-PM li va donar una prioritat absoluta i va  tornar a posar en marxa un servei escolar interromput durant  deu anys.  Malauradament, aquesta prioritat no ha tingut continuïtat

Conclusió

La decisió de l’actual equip de govern d’esbotzar l’anterior projecte d’equipament escolar iniciat el 2005 pels Independents per SQS-PM, ha fet impossible que en aquest curs es pogués inaugurar la nova escola.

A octubre del 2010  cap dels calendaris redactats pel nou equip de govern s’han complert i és previsible, lamentablement, que l’actual escola provisional,  visqui molt de temps amb aquesta provisionalitat.

És necessari lluitar per dignificar les actuals instal·lacions provisionals i millorar la seva cabuda sempre que faci falta.  Ens hi va molt.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button