Proper Ple 10 setembre 2010

Ple ordinari convocat pel proper dia 10 de setembre 2010 a les 19 hores a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

1.- Aprovació si s’escau dels esborranys de les actes d’11 de juny 2010 i 6 juliol 2010.

 2.- Donar compte de Decrets d’Alcaldia (del 34 al 52)

 3.- Acord de modificació del regim de sessions de la Junta de govern local.

 4.- Acord de supressió de les dedicacions parcials atribuïdes als membres de la Corporació.

 5.- Acord de baixa de tributació a la Tresoreria General de la Seguretat Social dels membres de la Corporació.

 6.- Acord d’aprovació de l’establiment d’assistències i indemnitzacions als membres de la Corporació.

 7.- Acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost de la Corporació per l’any 2010.

 8.- Acord de fixació de dies festius locals per al calendari oficial 2011.

 9.- Acord d’acceptació de subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per al finançament de la llar d’infants

 10.- Informes de Comissions i Regidories

 11.- Precs i preguntes

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button