Nou canvi en les retribucions de l’equip de govern

NOU  CANVI  EN  LES  RETRIBUCIONS  DE  L’EQUIP  DE  GOVERN 

En el ple del 10 de juliol de 2007 es va acordar, amb el vot en contra d’Independents per SQS-PM, retribuir als regidor de l’equip de govern amb una “indemnització” de 18 € per cada hora de dedicació. 

Aquest acord es va deixar sense efecte per l’acord de ple de data 11 desembre 2009 que va fixar les següents retribucions mensuals: 

Alcalde      2.125 €
Primer tinent d’alcalde           1.000 €
Segon Tinent d’alcalde         375 €
Regidor         500 €

 El quilometratge va passar a ser de 0,27 € Km. a 0,35 € Km. 

En el ple celebrat ahir, dia 10 de setembre 2010, es va canviar novament el sistema de retribució dels membres de l’equip de govern, substituint la retribució per  “assistències”   i   “dietes”.

El resultat de la modificació és el  següent: 

CONCEPTE                                    Fins a 10-09-10    Des de 11-09-10 
Assistència juntes de govern – president

0,00 €

200,00 €

Assistència Juntes de govern – altres membres

0,00 €

150,00 €

Assistència ple municipal – president

0,00 €

150,00 €

Assistència ple municipal – regidors de l’equip de govern          

0,00 €

75,00 €

Assistència ple municipal – altres regidors

75,00 €

75,00 €

Assistència Comissió comptes – per membre

0,00 €

75,00 €

Assistència Comissió informativa – per membre

0,00 €

75,00 €

Assistència Mesa de contractació – per membre

0,00 €

75,00 €

Dieta complerta

0,00 €

200,00 €

Mitja dieta

0,00 €

100,00 €

Quilometratge (per quilòmetre)

0,35 €

0,35 €

Aquest canvi retributiu ve completat pels següents acords: 

  1. Supressió de les dedicacions parcials acordades en el ple de data  11 de desembre 2009. 
  2. Baixa en la Seguretat Social de l’alcalde i dels tres regidors de l’equip de govern. 
  3. Periodicitat setmanal en lloc de quinzenal de les juntes de govern municipal. 

Independent per SQS-PM varem votar en contra d’aquesta modificació retributiva per entendre que és contraria a dret.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button