Els perills del Sol

Col·laboració de la Dra. Montse Pérez.   Dermatòloga.

El sol brilla perquè els àtoms d’hidrogen de la seva superfície es fusionen constantment  per oferir-nos la seva llum i la seva calor. En les seves capes exteriors, fins un  71 % del seu contingut està format per hidrogen.

Des del punt de vista físic, els raigs resultants són ondes electromagnètiques amb diferents longituds d’onda, de les quals únicament tres arriben a la terra.

La radiació ultraviolada (UV) solament suposa un 4,3% de la radiació total, el 51,8% correspon a la llum visible, i el 45% restant és radiació infraroja (IR).

Radiació UV: beneficis i riscos

 • el sol és necessari per la vida
 • millora el nostre estat d’ànim
 • és necessari per a la síntesi de la vitamina D, i
 • produeix el bronzejat de la pell.

Però un llarg bany de sol sense protecció s’associa a:

 • cremades,
 • envelliment prematur i greus malalties cutànies, per la qual cosa sempre és necessària una adequada protecció solar.

És especialment important protegir la pell dels infants, ja que:

 • cada cremada solar produeix danys irreversibles a la pell.
 • A  més molts problemes cutanis a l’edat adulta, vindran condicionats per la llum rebuda durant l’infància, abans dels 7 anys d’edat.

L’ ABC de la radiació UV.

La radiació UV pot dividir-se segons la seva longitud d’onda en tres garants tipus:

 • UVA és la de major longitud d’onda, per la qual cosa penetra en major quantitat i més profundament en la pell.  El seu alt nivell d’energia augmenta la formació de radicals lliures, produint un envelliment prematur i produeix danys permanents en els teixits.
 • La radiació UVB és la responsable tant del bronzejat como de l‘eritema solar, sols penetra fins a l’epidermis. És també responsable del fotoenvelliment de la pell i  de les taques  solars.
 • La radiació UVC, és la que conté major energia, però és a la vegada la menys perillosa, ja que a penes arriba a la superfície terrestre gràcies a la capa d’ozó.

La radiació IR:

De la mateixa forma que la radiació UV, la radiació IR es divideix segons la seva longitud d’ona,  en IR-A, IR-B i  IR-C.

La radiació IR-A és la única que penetra profundament a la pell, mentre que les radiacions IR-B  i  IR-C, són responsables del seu efecte tèrmic.

- ¿Quina és  la forma més efectiva de protegir-se del sol?

La  forma més efectiva és utilitzant el factor de protecció adequat  per al nostre tipus de pell i sobretot utilitzar-lo bé.

No s’ha d’oblidar que pells molt sensibles al sol poden necessitar fins i tot  d’una peça de roba per protegir-se.

El cap i els ulls mereixen una especial atenció. Sobretot el cap en aquelles persones que hagin perdut cabell.

- Quins danys provats produeix el sol en la pell i en la salut?

Segons la O.M.S el càncer de pell és el més freqüent en els éssers humans i la radiació solar constitueix el principal factor de risc, en especial la radiació UV

El sol és el responsable del fotoenvelliment i de l’aparició d’arrugues. Aquesta però, és una factura barata del sol que hem rebut  i acumulat.

Altres alteracions són les taques a la pell, les denominades “lentigos solars” (pigues solars).

Un factura una mica més cara és l’aparició de queratosis actíniques , lesions aparegudes en zones exposades, lleugerament descamatives , produïdes per una lesió solar crònica.

La factura cara del sol és l’aparició de carcinomes; el més comú i amb una relació directa amb el sol, és el carcinoma basocel·lular. La lesió més severa i perillosa que s’ha de tenir en compte és el melanoma maligne, tumor de pell aparegut sobre una lesió pigmentada i que pot ser molt greu.

No s’han d’oblidar que els raigs infraroig (IR-A) tenen efectes nocius sobre la pell, principalment per la seva capacitat de penetrar fins la capa més profunda de la pell: la hipodermis.  Les conseqüències visibles són arrugues profundes i deshidratació cutània.

Com hem de protegir-nos la pell diàriament, fins i tot si estem a ciutat?

 • dependrà de la nostra tolerància al sol;
 • del nostre tipus de pell
 • i sobre tot, de l’estona que  estiguem exposats a la llum solar i de l’hora.

Un bon mètode és utilitzar durant l’època d’estiul un fotoprotector en lloc d’un hidratant i així ja tenim la nostra pell ben protegida.

- S’ha d’utilitzar protecció solar tot l’any?

Si la nostra pell és molt reactiva al sol i es crema amb facilitat, per descomptat que sí. No obstant sempre és útil recordar el següent:

 • Altitud: la intensitat és més elevada quan més gran és l’altitud.
 • Obliqüitat: es rep diferent intensitat segons l’angle d’incidència sobre la superfície terrestre.
 • Latitud: en una mateixa estació hi ha  diferent obliqüitat dels raigs solars.
 • Clima:  els núvols i la humitat absorbeixen les radiacions.
 • Superfície: la reflexió dels raigs solars varia segons la superfície

- Està vostè a favor o en contra de l’ús de raigs UVA per a preparar la pell per l’estiu? Té algun consell per al seu bon ús?

Vivim en un país amb una radiació solar molt intensa i no necessitem de les nomenades  “camas solares”.  Malgrat això:

 • lo ideal és que ens bronzegem poc a poc.
 • la nostra pell es passa molts mesos a l’ombra i de cop l’exposem al sol súbitament.
 • en certes ocasions, alguna  sessió d’UVA, ben controlada i guiada, és útil per aquest bronzejat lent, que es va fent de mica en mica;
 • els raigs UVA poden ser beneficiosos en algunes patologies però sempre ha d’estar indicada la seva exposició per un dermatòleg assessor.

- Són innocus els autobronzejats?  Com funcionen?

No són perjudicials però s’ha de tenir en compte que no protegeixen del sol.  El que fan és tintar la pell amb una coloració molt similar al bronzejat. S’han de seguir molt bé les instruccions d’aplicació per obtenir-ne un bon resultat.

La nostra pell ha d’acompanyar-nos en perfecte estat durant tota la nostra vida. Un bon fotoprotector ha de garantir que la nostra pell s’exposi  al sol de forma segura, i que els únics efectes siguin aquells beneficiosos per a la salut.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button