Urbanisme suspen la modificació puntual

La Direcció General d’Urbanisme a data 01.07.2010 acorda  suspendre  la  resolució  de  la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit de la finca El Cerdà  on es vol construir l'escola, i  demanen nous documents i informes complementaris.

Entre d’altres raons, fa esment a que:

  1. no es considera que l’emplaçament proposat (El Cerdà) sigui adient per a l’ubicació de l’escola, ni es considera justificada la necessitat de classificar nou sòl urbà.
  2. als entorns del nucli urbà de Sant Quirze i de la urbanització de Solà del Boix existeixen actualment sòls urbans buits,  qualificats d’equipaments,  amb capacitat suficient per a encabir el sostre d’equipaments que necessita el municipi.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button