On es farà la nova escola?

Per raons mai ben aclarides, el nou equip de govern va decidir abandonar el projecte ja endegat, que tenia la tramitació acabada i només hi havia pendent la subscripció del conveni i la seva execució. Ho portaven de cap des de la campanya electoral i el primer que van fer va ser comprar, en data 9 de setembre de 2007, el terreny de “El Cerdà” sense tenir cap informe previ respecte la seva d’idoneïtat per ubicar l’escola.

Informes posteriors a la compra han palesat l’error de la decisió i la impossibilitat de que la nova escola sigui construïda en aquest terreny.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button