Alternativa El Roure

Senyalada amb el nº 3 del plànol general.

És la més absurda de totes. No s’entén que marquin tota la zona de “El Roure” (instal•lacions del club incloses) quan el Club és propietat privada i la resta del terreny (travessat per un vial) és on s’ha construït la primera fase de la pista poliesportiva municipal, indegudament vallada, segons les normes de l’Agència Catalana de l’Aigua, doncs no es permet cap tipus de construcció en zona inundable.

Si bé tot el terreny té la qualificació urbanística Cg (equipament públic) i no precisa requalificació, la necessitat d’expropiació de les instal•lacions del Club Esportiu “El Roure” fa inviable l’opció tant pel preu com per la repercussió ciutadana.

alternativa nº 3 del plànol general

més informació al Full informatiu octubre 2009

Plànol general opció3ª

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button