Subvencions

Hem sol•licitat informació a l’ajuntament per saber l’estat de la tramitació de les subvencions que es detallen i el resultat ha estat el següent:subvencions

Subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya)

Aquesta subvenció sempre s’havia concedit per quatre anys. Ara per primera vegada, la Generalitat ha allargat el període i ha concedit cinc anys, per això aquesta subvenció englobarà el període del 2008 al 2012, i comptarà amb un pressupost de més de 600 milions d’euros, un 43% més que en l’anterior edició

2004-2007.

Mitjançant aquesta subvenció a Sant Quirze li han concedit:

- Per la Construcció del Centre Cívic: 597.804 €

- Per la Instal•lació d’una Torre de Comunicacions: 10.000 €

Subvenció d’urgència i excepcionalitat

111.326 euros per Sant Quirze

El Consell de Ministres del dia 28-11-2008 va aprovar el Real Decret Llei sobre el Fons Estatal d’inversió Local i destina 8.000 milions d’euros que es repartiran per tots els municipis i pel nombre d’habitants. Aquest ajut, és una mesura d’urgència i excepcionalitat, i té com a fi nalitat el generar ocupació a tots els municipis i al mateix temps facilitar als ajuntament la realització de projectes

que en circumstàncies normals no s’haguessin pogut dur a terme.

A Sant Quirze, per un cens de 629 habitants li han adjudicat 111.326,00€. Aquest import s’haurà de justifi car durant tot l’any 2009.

És una bona noticia per Sant Quirze rebre aquesta subvenció.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button