Irregularitats post-electorals

El regidor Sr. JOSEP SANS POSTIUS va dimitir del seu càrrec per motius personals i procedia cobrir la seva vacant amb la Sra. MONTSERRAT CÀNOVAS que era la que ocupava el numero quatre en la llista d’Independents per SQS-PM. L’ajuntament ha aconseguit convertir un simple tràmit de substitució d’un regidor en un conflicte amb la Junta Electoral Central al proposar indegudament que fos nomenada com a regidora la persona que ocupa el lloc sisè de la llista electoral.

El pitjor de tot és que, tant l’alcalde Sr. BANÚS com el primer tinent d’alcalde Sr. ROIG atribueixen indegudament l’error a la Junta Electoral Central i s’aprofi ta per atribuir als Independents per SQS la manca de concreció del candidat. Malgrat que no és a Independents per SQSPM a qui correspon fer cap proposta nominativa, es va informar a l’ajuntament per 3 vegades que l’escó de regidor corresponia al següent candidat de la llista, segons disposa la Llei Electoral.

Resulta evident que si els Independents per SQS van obtenir tres regidors (els tres primers candidats de la llista) correspon cobrir la vacant al candidat número quatre. Des de sempre, després del 3 ve el 4. Sembla que no ho van entendre així malgrat que sigui tan fàcil. En conseqüència, l’error és únicament atribuïble a l’alcalde que va signar l’ofi ci de data 5 de maig de 2008 proposant, no se sap amb quina fi nalitat, al candidat número sis que, va tenir que retornar la credencial.

Demanada vista de l’expedient a la Junta Electoral Central, es va obtenir còpia de la documentació.

Montserrat Cànovas Maetzu

Regidora

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button