Canvi en l’horari d’atenció al públic

Sense fer-ho públic amb la deguda antelació, ni a la web municipal, ni als  taulons d’anuncis, ni amb la difusió domiciliaria d’un full informatiu, s’ha reduït l’horari d’atenció al públic des de 01.12.2008.

El nou horari és de dilluns a dissabte: de 9 a 13:30 hores.

Lamentem la manca d’informació al ciutadà

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button