Benviguda a la nova secretària-interventora

Hem estat assabentats per la pròpia Sra. Elisabeth Udina del nou nomenament, des de primers d’octubre de 2008, com a Secretaria- Interventora del nostre ajuntament.

En nom de tot el grup polític municipal “INDEPENDENTS PER SANT QUIRZE  SAFAJA PROGRÉS MUNICIPALI” (ISQS-PM), li volem donar la benvinguda i deixar-li constància que estem a la seva disposició per col•laborar en tot allò que s’escaigui.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button