Alternativa proximitats Can Closa

més informació al Full informatiu octubre 2009

Plànol general 2ª opció

Senyalada amb el nº 2 al plànol general.

Es repeteixen els problemes del terreny anterior: zona allunyada de la major part dels nuclis habitats, dificultats d’accés, i  qualificacions urbanístiques de jardí urbà, zona agrícola i propietat privada (en aquest cas, amb cases ja construïdes) que obliguen a iniciar una nova modificació puntual i necessitat d’expropiacions, també molt cares al tractar-se de sòl urbà.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button