Una rotonda genant i inútil

L’ajuntament ha previst la construcció d’una rotonda gegant i desproporcionada per una zona no habitada i deslligada del poble. Una infraestructura viària de més de 32 metres de diàmetre amb un cost de 150.000 € on tant sols es preveu l’accés a l’escola. Segons els tècnics consultats per ISQS, les rotondes es construeixen per donar accés a diferents punts, però aquesta només pretén donar accés a l’escola i a un camí per vianants que no justifica la seva construcció.
Tot fa pensar, encara que no es digui, que es preveu que la rotonda doni accés a altres àmbits.
Una altra dada estranya és la subvenció de 300.000€ que l’equip de govern ha sol·licitat, per l’any 2011, a la Diputació de Barcelona per la prolongació del passeig per a vianants, quan el pressupost de la modificació puntual només preveu un cost de 90.000 €. Que el propi ajuntament multipliqui per més de tres aquest cost al demanar la subvenció, fa pensar que no se sap el cost real d’aquest allargament del passeig.
Per acabar-ho d’adobar, les al·legacions alerten que hi ha un principi d’acord (que es desconeix) entre l’ajuntament i la propietària del Cerdà. Aquest acord és per a que l’Ajuntament disposi d’un altre terreny a la banda Nord de la carretera que permeti la construcció de la rotonda però “no es fan públics els extrems d’acord ni els compromisos a qèe s’han arribat per la compra o cessió
de la superfície de 297,66 metres quadrats” així com tampoc informen de “la transcendència dels acords als que s’ha arribat” en cas de tractar-se d’una cessió gratuïta.
Tants secrets també donen lloc a recels doncs, si s’arribés a promoure una urbanització per vivendes en l’àmbit nord de la carretera, on bona part d’aquesta zona està qualifi cat com a parc urbà, hauria de ser el seu promotor qui assumís les despeses de la rotonda i de la vorera.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button