CiU no acaba la feina a les urbanitzacions

Mentre el govern municipal es distreu encetant nous projectes, com la rotonda i la prolongació de l’eix peatonal, queden moltes feines pendents de finalitzar. ISQS considera que s’ha de donar prioritat a solucionar problemes urbanístics vigents per millorar les condicions actuals del municipi, acabar feines pendents i conservar les infraestructures urbanístiques.

Problemes urbanístics a Les Clotes

En aquesta urbanització, de forma inexplicable, no s’ha complert el conveni urbanístic pel qual es va poder legalitzar definitivament la urbanització, i que consisteix en la cessió, per part d’un promotor, de 21.000 metres quadrats de zona verda i d’una parcel·la. Cal preguntar-se perquè, s’han passat onze mesos sense fer res, ni contestar els escrits que ISQS-PM ha presentat a l’ajuntament.

Accessos i protecció contra incendis

Està pendent de millorar des de l’accés de la C-59, l’entrada a Pla i Paratge del Badó. Així com la connexió del carrer Verge de les Victòries amb el camí de Can Guiter. És necessari projectar dos accessos a la urbanització Les Torras per evitar el pas de camions a la depuradora.
Tampoc està clar com es donarà pas a la futura urbanització del Maset a través de Pinars del Badó, i si per compensar les molèsties de sorolls i circulació de vehicles s’han acordat compensacions als veïns de Pinars afectats per aquest pas.
A totes les urbanitzacions manca la franja perimetral de protecció contra incendis. Aquest és un tema que s’ha d’abordar abans que sigui massa tard.

Excés de velocitat i voreres trencades

Un problema diari i perillós que l’Ajuntament no soluciona és l’excés de velocitat dels vehicles al circular per l’Eix Peatonal i per dins d’algunes urbanitzacions. Tampoc s’ha reparat el ferm ni les voreres deteriorades en alguns punts de diverses urbanitzacions.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button