L’Ajuntament censura les actes de les Juntes de Govern

En un any, l’ajuntament només ha donat còpia de dos actes de Juntes de Govern. Les ha donat tapant les propostes d’acord d’atorgament de les llicències d’obres concedides.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button