Un pas enrera en la gestió municipal

Els plens es fan cada 3 mesos i no s’informa a l’oposició dels acords de les juntes de govern ni dels decrets d’alcaldia. El model de gestió que l’Ajuntament ha adoptat, es va aprovat en el primer Ple extraordinari celebrat després de les eleccions amb el vot en contra dels regidors de ISQS-PM.
En aquest ple es va aprovar que els plens municipals es convocarien cada tres mesos quan, des de temps immemorial es celebraven cada mes. ISQS-PM va presentar diverses propostes, que van ser desestimades, per fer més curt el període entre ple i ple.
També es va aprovar delegar en la junta de govern local, formades per l’Alcalde i els dos tinents d’alcalde, totes les facultats delegables
del ple municipal, buidant-lo de contingut.
Així s’aproven, sense intervenció de l’oposició municipal, les certificacions i els pagaments de les obres municipals, la signatura de convenis, contractacions, concessions, projectes d’obres i serveis, adquisició de bens i drets entre d'altres.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button