Qué cobren l’alcalde i els regidors?

Els comptes del 2007 no estan tancats i el pressupost d’enguany no està aprovat

La situació econòmica de l’Ajuntament és desconeguda. El secretisme de l’actual equip de govern també afecta a la informació sobre els comptes municipals i als salaris dels regidors. Independents per Sant Quirze Safaja ha presentat un escrit a l’Ajuntament on exigeix que informi sobre l’estat dels comptes del 2007 que ara per ara no estan ni tancats ni sotmesos a l’aprovació del ple municipal. Pel mateix camí sembla que van els pressupostos d’aquest any que tampoc s’han aprovat.

18 euros per hora

En el mateix escrit, Independents SQS exigeix al consistori que informi “quines quantitats han percebut, tant l’alcalde com tots els regidors”. En l’acord de Ple del 10 de juliol de l’any passat es va acordar, amb els vots en contra d’ISQSPM, que l’alcalde i els seu equip de govern cobrarien 18 euros per hora treballada sense que existeixi cap sistema de control horari. Tanmateix es desconeix si les quantitats cobrades s’han declarat a Hisenda i si s’han complert les obligacions de donar-se d’alta i cotitzar a la Seguerat Social.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button