Carta d’agraïment a Banús

El passat divendres varen distribuir el tercer Butlletí municipal de l’Ajuntament que vostè presideix, respecte del qual vull manifestar-li:

1. AGRAÏMENT

Vull retre-li el meu agraïment per l’immerescut protagonisme que em proporcionen en aquest i en anteriors butlletins. Sense les seves al·lusions a la meva persona, el seu butlletí mancaria de contingut i d’interès.

2. ENCARA, MÉS AGRAÏMENT

És objecte del meu especial agraïment que, amb els tres butlletins publicats, hagin demostrat abastament quin és l’únic programa del seu mandat municipal: malmetre la meva imatge personal i pública i la meva gestió com alcaldessa. Volen aconseguir que ningú aliè a Convergència i Unió s’atreveixi, mai més, a gestionar l’ajuntament. Fent-me servir de boc expiatori, volen demostrar a
qualsevol que vulgui competir amb vostès de lo perillosa que és l’aventura. No som súbdits, som ciutadans amb plenitud de drets en un estat de dret. La llei és la pauta que tothom ha de seguir. Tenim dret a la igualtat, a la llibertat, a la justícia i al pluralisme polític perquè així ho reconeix l’article primer de la Constitució. Els temps de pensament únic han passat. Tenim dret a constituir una
oposició política front l’autoritarisme i el dèficit democràtic amb el que actua l’equip de govern municipal. Tenim dret a impugnar judicialment totes aquelles actuacions que considerem que infringeixen la llei. No soc jo la responsable de les despeses jurídiques que pugui representar per l’ajuntament l’actuació del seu equip de govern si allò que es fa és contrari a la llei.

3. NO TINC POR
De bon antuvi del seu mandat municipal, m’han volgut donar por amb una única finalitat: que calli i no intervingui en els afers municipals. L’eix de la seva actuacióha estat la crítica més infundada i despietada i el constant atac a la meva imatge i a la meva gestió. Estan més dedicats en buscar presumptes i incertes irregularitats en el passat que en gestionar el poble. Fins ara, la seva gestió és negativa i estèril. Ho demostrarem. La causa no és altra que l’atenció que presten a la meva persona doncs el seu primer objectiu és destruir-me personal i políticament, per ara i per sempre. La gestió municipal és un objectiu secundari. No es podien esperar que, desprès de perdre les passades eleccions municipals, volgués encapçalar activament l’oposició municipal. Quan vostès van perdre les eleccions de l’any 2003 varen deixar de tenir interès pels afers municipal i van deixar d’assistir a 41 dels 53 plens celebrats. Per això, davant de la meva actuació com a portaveu de l’oposició, han volgut espaordir-me perquè surtis corrent. No
ho aconseguiran.

4. NO CALLARÉ
No callaré perquè el silenci em faria còmplice de la seva actuació. Han fonamentat la política municipal en el secret, la desinformació i el fet consumat. Per això, la meva actuació consisteix en fer públic, davant de qui faci falta, tot allò que vostès volen que el poble ignori. És més. La seva manca de correcció política i personal, la seva agressivitat i la manca de veritat de les seves informacions m’esperonen a fer públic tot allò que vostès volen amagar i crec que encara amaguen molt més del que se sap. El temps posarà totes les coses al seu lloc.

5. NO DIUEN LA VERITAT
Com coneixedora directa de la meva gestió puc dir, i ho demostraré, que el que vostès diuen no és veritat. Dient veritats a mitges, manipulen la informació. Volent-me desprestigiar, freguen l’injuria. Les informacions que donen a la seva manera seran contestades amb dades certes.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button