Què volem

1.- Donar servei i atenció personalitzada al ciutadà.

  • En un poble de la dimensió del nostre,  és possible.
  • És imprescindible donar a la gestió municipal una dimensió humana.

2.- Un projecte educatiu de qualitat.

  • L’educació és un dret ciutadà.
  • L’obligació de les administracions públiques és facilitar l’accés a l’educació i garantir la seva qualitat.

3.- S’ha de donar suport a les associacions de veïns.

  • La dispersió urbana del municipi dóna a les associacions de veïns un important paper de col·laborador de l’ajuntament en la solució de problemes.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button