Archivos de Categoría: Fem oposició

Pressupost 2017

Avui 22/11/2016 hem tingut reunió amb equip de govern per treballar conjuntament el pressupost pel 2017. Han estat acceptades les propostes i  suggeriments que hem fet. En breu es celebrarà la Comissió Informativa d’aquest pressupost, per passar posteriorment al Ple extraordinari d’aprovació del mateix.  
Leer más

Ordenances Fiscals exposades a public

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 28 d'octubre de 2016 va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per l'exercici 2017. Aquestes  ordenances fiscals aprovades estaran exposades  al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de la Província", perquè els…
Leer más

Preacords i suport puntual de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona aprova  els següents preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja per:   Any 2016 Canvi ubicació Hangar equipament per un import de 10.550 €   Any 2017 Revisió dels projectes parcel·les no edificades i zones…
Leer más

Ple ordinari 2 de setembre 2016

El  dia 2 de setembre de 2016 a les 19.00 hores es convoca sessió ORDINARIA del Ple de la Corporació a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA: 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 4 DE MARÇ DE 2016 I…
Leer más

Exposat a públic el Compte General 2015

El BOP del 23 d'agost ha publicat l'Edicte per el qual es fa públic que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l'exercici 2015 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes.   L'expedient i l'informe lliurats resten exposat al públic a la…
Leer más

Comptes Generals del 2015

Ahir, l’ajuntament va convocar la reunio de la Comissió Especial de Comptes per dictaminar el Compte General del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2015.   Els comptes i l’informe de la Comissió s’hauran de sotmetre a exposició pública per un termini de quinze  dies més vuit dies  més,  a partir de la seva…
Leer más

Queixa veinal

Fa més de quatre anys que els veins es queixen per les molèsties que els representa l'activitat de la casa de colonies del  Mas Badó, especialment els mesos d'estiu. Han presentat més de 30 instàncies de queixa a l'Ajuntament. També s'han adreçat al Sindic de Greueges i als Mossos d'Esquadra La situació es va agreujar…
Leer más

686.806,34 € per al Pla agrupat

EXECUCIÓ DEL CRÈDIT DE FORMACIÓ PER ENS LOCAL ADHERIT. EXERCICI 2016. ACTUALITZACIÓ A 30 D'ABRIL DE 2016. ENS LOCAL   SANT QUIRZE SAFAJA PLANTILLA DE PERSONAL     6 CONSIGNACIÓ AFEDAP     104 EXECUCIÓ AFEDAP     0 CONSIGNACIÓ DIBA     88 EXECUCIÓ DIBA     0 CONSIGNACIÓ TOTAL    192 EXECUCIÓ TOTAL    …
Leer más

14.282,65 €

La Diputació  ha aprovat la concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari de Foment de l’ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019",   i la modificació del seu regim de concessió a efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels…
Leer más

1.661,40 € per Llar Infants

La Diputació de Barcelona  ha aprovat la concessió de diverses subvencions.  Es tracta, d’una banda, del “Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015/16” i la concessió dels ajuts a la fase primera, per un import de 750.000 € (total:2.250.000 €); els destinataris d’aquest programa són els municipis que figurin com a titulars…
Leer más

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button