Archivos de Categoría: Actualitat

Ple extraordinari el 21/11/11

El proper dilluns dia 21 de novembre a les 19 hores l'Ajuntament ha convocat un Ple extraordinari amb el següent ordre del dia: 1.- Presa de possessió de nova regidora de la Corporació 2.- Aprovació acta Ple anterior 3.- Acord definitiu de modificació de l’ordenança per assistència a la Llar d’Infants Els Quirsets 4.- Acord…
Leer más

Diners públics, comptes clars

L’ajuntament gestiona diners públics. Són diners nostres perquè els hem pagat entre tots i el poble té tot el dret d’exigir,  no només una gestió eficaç sinó també que es retin comptes clares.  Independents per SQS-PM no té actualment cap responsabilitat de gestió però té una indefugible obligació de seguiment, fiscalització i control de les…
Leer más

Comptes municipals any 2010

Posem en coneixement de tothom, que avui, dia 18 d’octubre 2011,  el Butlletí Oficial de la Provincia ha publicat el següent anunci:  "Es fa public que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l'exercici 2010 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes.…
Leer más

Nous preus de Els Quirzets

El BOP del 3 d'octubre 2011 ha publicat l'acord de Ple on es va aprovar inicialment la nova taxa per la llar d'infants. L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2011, va adoptar, d’entre altres, l’acord d’aprovar inicialment, per a la seva entrada en vigor immediata i pels següents exercicis mentre…
Leer más

Ple 9 setembre 2011

El divesdres 9 de setembre a les 19:00 hores hi ha convocat el Ple ordinari trimestral amb el següent ordre del dia: 1.- Acord aprovació acta Ple 14 juliol 2011 2.- Donar compte Decrets Alcaldia (del 8 al 37) 3.- Donar compte especificament de la Resolucio 12/2011 d'aprovació de la liquidació del pressupost del 2010…
Leer más

La nostra denúncia publicada al 9 Nou

Avui el diari el 9 Nou recull la nostra denúncia publicada fa uns dies en aquest web sobre la reclamació que fem al govern municipal de més de 30 actes de juntes de govern pendents. Desitgem que l'altaveu del mitjà de comunicació independent arribi a l'alcaldia i recapacitin sobre la seva política de comunicació amb…
Leer más

Defunció

Ens ha deixat l'Antonio Vila Calles, del restaurant El Revolt.  El nostre condol a tota la seva familia. Demà es farà l'enterrament a les 12 del migdia a l'Eglésia de Sant Quirze Safaja.
Leer más

més de 30 actes de juntes de govern pendents de rebre

Carta entrada a l'ajuntament el  22 d'agost . Des del primer dia del seu mandat municipal (any 2007) hem tingut problemes per a l’obtenció de les actes de les Juntes de Govern i, en general, per l’accés a la informació sol·licitada que en ocasions has estat negada, o se’ns ha donat incomplerta o amb una…
Leer más

Per què alcalde i regidors no es retallen el sou?

Quan la majoria d’ajuntaments estan rebaixant els costos de l’equip de govern, Sant Quirze segueix amb els mateixos imports, excessius i injustificats, sense fer res per rebaixar aquesta partida. Amb una població al voltant de 6.000 habitants, un alcalde de la comarca s’ha rebaixat la retribució de 1.600€ a 1.300€ mensuals.  Sant Quirze  amb una…
Leer más

La retallada no afecta les Juntes de Govern

El govern municipal ha decidit celebrar una Junta de Govern cada setmana,  i  aquestes són tancades al públic. La periodicitat setmanal acordada per les juntes de govern municipal  sembla excessiva, entre altres coses, pel seu cost (500€ per reunió si els assistents són l’alcalde i dos regidors). Vista la seva durada i  el contingut de…
Leer más

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button