Entradas nuevas por Assumpta Camps

Alternativa El Roure

Senyalada amb el nº 3 del plànol general. És la més absurda de totes. No s’entén que marquin tota la zona de “El Roure” (instal•lacions del club incloses) quan el Club és propietat privada i la resta del terreny (travessat per un vial) és on s’ha construït la primera fase de la pista poliesportiva municipal,…
Leer más

L’alternativa Pregona

més informació al Full informatiu octubre 2009 Plànol general 1ª opció Senyalada amb el nº 1 al plànol general. Com es pot veure en els plànols que s’acompanyen, el terreny està dividit en 3 qualificacions: 1. Sòl NO urbà 2. Jardí urbà 3. Propietat privada amb la previsió, dins el planejament, de fer-hi tres  Habitatges.…
Leer más

Dos anys sense pressupostos

El pressupost municipal és fonamental per a la gestió econòmica municipal. La transparència i l’establiment de les prioritats de despesa i el seu control democràtic en un moment de greu crisi econòmica, és més necessària que mai. A Sant Quirze Safaja, des del desembre del 2006, data en que es va aprovar el pressupost del…
Leer más

El Pas de l’Equador

El mandat municipal ha superat la seva primera meitat. Comença el temps de descompte i és necessari reflexionar sobre el què ha succeït des del 16 de juny de 2007. Independents per SQS-PM ha meditat sobre el passat, el present i el futur del nostre poble i vol fer participar a tothom de les seves…
Leer más

La imposició d’un centre cívic

El dia 12 de juny de 2009 es va celebrar un ple municipal. El punt sisè de l’ordre del dia era APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE CÍVIC. Cal destacar que el pressupost total de l’obra és de 1.803.123’99 €, o sigui, més de 300 milions de les antigues…
Leer más

Subvencions

Hem sol•licitat informació a l’ajuntament per saber l’estat de la tramitació de les subvencions que es detallen i el resultat ha estat el següent: Subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) Aquesta subvenció sempre s’havia concedit per quatre anys. Ara per primera vegada, la Generalitat ha allargat el període i ha concedit…
Leer más

Irregularitats post-electorals

El regidor Sr. JOSEP SANS POSTIUS va dimitir del seu càrrec per motius personals i procedia cobrir la seva vacant amb la Sra. MONTSERRAT CÀNOVAS que era la que ocupava el numero quatre en la llista d’Independents per SQS-PM. L’ajuntament ha aconseguit convertir un simple tràmit de substitució d’un regidor en un conflicte amb la…
Leer más

Canvi en l’horari d’atenció al públic

Sense fer-ho públic amb la deguda antelació, ni a la web municipal, ni als  taulons d’anuncis, ni amb la difusió domiciliaria d’un full informatiu, s’ha reduït l’horari d’atenció al públic des de 01.12.2008. El nou horari és de dilluns a dissabte: de 9 a 13:30 hores. Lamentem la manca d’informació al ciutadà
Leer más

Bloqueig a la informació municipal

Les actes dels Plens un cop aprovades s’envien a Governació. A data d’avui, no se sap quins són els redactats definitius que l’ajuntament ha enviat a Governació dels Plens celebrats els dies 10 de juliol 2007, 14 de Setembre 2007, 18 d’octubre 2007, 21 de desembre 2007, 9 de febrer 2008 i 14 de març…
Leer más

Entrevista al Ton Rota

• Per què es necessita un gos tofonaire? Anar a collir tòfones no és igual que anar a collir bolets. Es necessita un gos ensenyat per aquesta feina i a vegades es passen peripècies per agafar una tòfona. Sense aquest gos especialitzat per aquesta feina, està prohibit buscar tòfones. El gos també l’has d’enllaminir i…
Leer más

Comentarios nuevos por Assumpta Camps

No hay comentarios de Assumpta Camps todavía.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button